Засгийн газарт иргэн С.Эрдэнээс гомдол гаргажээ.

undefined

undefined