"Ти Ти Жи Ви Си Өү" ХХК байгуулсан гэрээний тухай албан бичиг