"ЭРДЭНЭТ ҮЙЛДВЭР" ТӨҮГ-ЫН "ЭВ САНААНЫ НЭГДЭЛ" ҮЭ-ИЙН ДҮРЭМ