"ЭРДЭНЭС-ТАВАНТОЛГОЙ" ХК-ИЙН ЗАХИРГАА,"ЭВ САНААНЫ НЭГДЭЛ" ҮЭ-ИЙН ХООРОНД БАЙГУУЛСАН “ХАМТЫН ГЭРЭЭ”